Azerbaijan Public Tenders Search Engine 2010-2017


Начало First

The search for Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət 2011 found 58 results

YearS/NAssignorObjectExecutantSum
#2011#557 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDigər kommunal xidmətlərin satın alınması Vüsal-Beyləqan MMC
Company info
49952.00
#2011#558 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDigər nəqliyyat xidmətlərinin satın alınması Kaspian LTD-N MMC
Company info
49937.00
#2011#559 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiAbadlıq işlərinin satın alınması İnşaat Servis-2011 MMC
Company info
49950.00
#2011#560 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiCari təmir işlərinin satın alınması Kaspian LTD-N MMC
Company info
49950.00
#2011#561 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiSosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmir işlərinin satın alınması İnşaat Servis-2011 MMC
Company info
49950.00
#2011#562 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universitetiİstilik sisteminin rekonstruksiyası və təmiri, kanalizasiya sisteminin təmir işlərinin satın alınması Kaspian LTD-N MMC
Company info
49950.00
#2011#563 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiYumşaq inventarların, yataq ləvazimatlarının və xüsusi geyimlərin satın alınması Vüsal-Beyləqan MMC
Company info
49970.00
#2011#564 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiAvadanlıqların satın alınması Osvaldo MMC
Company info
49976.00
#2011#565 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiMətbəə xidmətlərinin satın alınması Kvant-L MMC
Company info
49954.00
#2011#566 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universitetiİdarənin digər xərcləri maddəsi üzrə malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması Kvant-L MMC
Company info
49960.00
#2011#567 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universitetiİnventarların satın alınması Osvaldo MMC
Company info
49991.00
#2011#568 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDigər alışlar və xidmətlərin satın alınması Osvaldo MMC
Company info
49975.00
#2011#569 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiSair xərclər maddəsi üzrə malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması Vüsal Beyləqan MMC
Company info
49980.00
#2011#570 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDəftərxana ləvazimatlarının və təsərrüfat mallarının satın alınması Kvant L MMC
Company info
49960.00
#2011#571 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDigər maşın və avadanlıqların satın alınması İnşaat-Servis-2011 MMC
Company info
49925.00
#2011#3025 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleciİnventarların satın alınmasıAvanqard-2010 MMC
Company info
4450.00
#2011#3855 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDigər kommunal xidmətlərin satın alınmasıKainat-VM MMC
Company info
5000.00
#2011#3856 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiAbadlıq işlərinin satın alınmasıKainat-VM MMC
Company info
49099.00
#2011#3857 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDigər maşın və avadanlıqların satın alınmasıKanat LTD MMC
Company info
49155.00
#2011#3858 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDəftərxana ləvazimatlarının və təsərrüfat mallarının satın alınmasıKainat-VM MMC
Company info
49500.00
#2011#3859 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universitetiİnventarların satın alınmasıAliqatır MMC
Company info
49821.00
#2011#3860 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiMətbəə xidmətlərinin satın alınmasıKanat LTD MMC
Company info
49698.00
#2011#3861 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiAvadanlıqların satın alınmasıKanat-LTD MMC
Company info
49700.00
#2011#3862 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiSosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmir işlərinin satın alınmasıAliqatır MMC
Company info
49500.58
#2011#3863 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universitetiİdarənin digər xərcləri maddəsi üzrə malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasıCaspi-tikinti MMC
Company info
49100.00
#2011#3864 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiSair xərclər maddəsi üzrə malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasıCaspi-tikinti MMC
Company info
7000.00
#2011#3865 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDigər alışlar və xidmətlərin satın alınmasıAliqatır MMC
Company info
48000.00
#2011#3866 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiCari təmir işlərinin satın alınmasıAliqatır MMC
Company info
49600.31
#2011#3867 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiYumşaq inventarların, yataq ləvazimatlarının və xüsusi geyimlərin satın alınmasıCaspi-tikinti MMC
Company info
47973.00
#2011#3868 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDigər nəqliyyat xidmətlərinin satın alınmasıKanat LTD MMC
Company info
4999.00
#2011#4582 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Texniki KolleciKollecin cari təmir işlərinin satın alınmasıYusuf-2000 MMC
Company info
11760.00
#2011#4847 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Texniki KolleciMaşın və avadanlıqların satın alınmasıFlaqman-A MMC
Company info
9450.00
#2011#4875 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Texniki KolleciMaşın və avadanlıqların satın alınmasıFlaqman-A MMC
Company info
9450.00
#2011#5153 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiCari təmir işlərinin satın alınmasıOkean-Servis MMC
Company info
149638.41
#2011#5154 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiAvadanlıqların satın alınmasıSelva MMC
Company info
89925.44
#2011#5155 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDigər maşın və avadanlıqların satın alınmasıFales-Servis MMC
Company info
77271.12
#2011#5156 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiSosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmir işlərinin satın alınmasıExiles-STS MMC
Company info
319999.59
#2011#5157 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiSair xərclər maddəsi üzrə malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasıZartab MMC
Company info
20178.00
#2011#5158 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDigər alışlar və xidmətlərin satın alınmasıOkean-Servis MMC
Company info
19707.00
#2011#5159 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universitetiİdarənin digər xərcləri maddəsi üzrə malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması Legenda-CO MMC
Company info
19588.00
#2011#5160 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiMətbəə xidmətlərinin satın alınması Avuar-CO MMC
Company info
14985.76
#2011#5161 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDigər nəqliyyat xidmətlərinin satın alınması Legenda-CO MMC
Company info
14099.92
#2011#5162 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiYumşaq inventarların, yataq ləvazimatlarının və xüsusi geyimlərin satın alınması Exiles-STS MMC
Company info
24998.30
#2011#5163 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDəftərxana ləvazimatlarının və təsərrüfat mallarının satın alınması Zartab MMC
Company info
109996.89
#2011#5172 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiAbadlıq işlərinin satın alınmasıAtribut-CO MMC
Company info
24282.04
#2011#5173 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universitetiİnventarların satın alınmasıLegenda-CO MMC
Company info
97203.68
#2011#8039 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiƏsaslı təmir işlərinin satın alınmasıQütb-C MMC
Company info
97000.00
#2011#8040 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiCari təmirKASPİAN-L TƏMİR TİKİNTİ MMC
Company info
45000.00
#2011#8041 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiAbadlıq işlərinin satın alınmasıValeh-H MMC
Company info
46000.00
#2011#8042 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiKommunal və komunikasiya xidmətlərin satın alınmasıKaspian-L Təmir Tikinti MMC
Company info
41900.00
#2011#9087 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiMətbəə işlərinin satın alınmasıİnşaat-AN MMC
Company info
22980.00
#2011#9088 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDəftərxana ləvazimatlarının və təsərrüfat mallarının satın alınmasıTəsərrüfat-İnventar Topdansatış MMC
Company info
42126.00
#2011#9089 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universitetiİdarənin digər xərclər maddəsi üzrə malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasıİnkişaf-AN MMC
Company info
33400.00
#2011#9090 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDigər alışlar və xidmətlərin satın alınmasıKaspian MMC
Company info
44800.00
#2011#9091 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiAvadanlıqların satın alınmasıReklam Təchizat MMC
Company info
43824.00
#2011#9092 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiSair xərclər maddəsi üzrə malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasıServis-Reklam LTD MMC
Company info
44000.00
#2011#9093 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiDigər maşın və avadanlıqların satın alınmasıLider-İnşaat-LTD MMC
Company info
44950.00
#2011#9094 Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət UniversitetiBərk inventarların satın alınmasıBaykal-N MMC
Company info
44820.00

Total (for all pages): 2 875 310,04 AZN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ":

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: